Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Montecruz Copywriting (Thomas Cruysberghs / btw-nummer ESY6895614K) en de opdrachtgever.

1 – Kwaliteitsgarantie

Als professionele copywriter garandeer ik teksten in goed Nederlands en met correcte spelling. Dat is helder. Al mijn werk wordt naar beste vermogen en in eer en geweten uitgevoerd.

2 – Werkwijze

Een eerste gesprek is altijd gratis, net als een offerte. Tarieven worden altijd bevestigd via e-mail. Bij elke opdracht heb je steeds recht op één revisieronde, tenzij anders overeengekomen – bijvoorbeeld wanneer we volgens uurtarief werken.

Vervolgopdrachten of extra werk? Dan zorgen we gewoon voor een nieuwe opdrachtbevestiging via e-mail.

Deadlines zijn heilig. Ben ik wegens overmacht (Spaanse griep, vulkaanuitbarstingen,…) niet in staat om je deadlines te halen? Dan laat ik dat zo snel mogelijk weten. Als ik door die overmacht twee weken of langer niet voor jou kan werken, dan hebben we allebei het recht om de opdracht te ontbinden.

3 – Auteursrecht

Alle teksten blijven volledig mijn eigendom tot de factuur volledig is betaald.

De geleverde tekst of werk mag worden gebruikt voor publicatie zoals ze in de oorspronkelijke opdracht is overeengekomen. Wil je mijn werk nadien ook ergens anders publiceren – bijvoorbeeld een onlinecolumn in een boek opnemen -, dan neem je gewoon contact op en spreken we samen een vergoeding af.

Als auteur van je tekst heb ik het recht op een naamsvermelding bij mijn werk. Ik kan er zelf voor kiezen om die vermelding te laten vallen. Ik kan ook eisen dat mijn naam niet wordt vermeld, of dat er een pseudoniem wordt gebruikt.

Als je mijn tekst na afloop van de opdracht té ingrijpend wijzigt, kan ik het gebruik ervan verbieden.

4 – Aansprakelijkheid

Als opdrachtgever ben je steeds verantwoordelijk voor het gebruik van mijn teksten. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade.

5 – Facturatie

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.